Alla behöver inte memorera Qur’ânen

Fråga: Åligger det studenten att memorera den ädla Qur’ânen?

Svar: Om vissa memorerar Qur’ânen behöver andra inte göra det. Alla muslimer är inte ålagda att memorera Qur’ânen. Det finns inget bevis som åligger det.