Alla behöver inte ha samma klädstil

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Till hans konspiration hör att han befaller dem att klä sig i en klädstil och i likadana kläder, se ut på ett visst sätt och gå på ett visst sätt.”1

Till Satans konspiration mot Sûfiyyah hör att han befaller dem att se likadana ut; en klädstil som utmärker dem. Det har inget med islam att göra. I islam är det högt i tak i den sakfrågan. Ta på dig vad du kan. Alla behöver inte ha samma klädstil. Alla får ha på sig vad de kan förutsatt att kläderna är överensstämmande med föreskriven klädsel. Alla behöver som sagt inte ha likadana kläder.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/92).