Alla avbildningar är förbjudna

Fråga: Hamnar videofilmer, barnfilmer, och i synnerhet de som sänds i kanalen al-Madjd, samt bilder på levande varelser utan huvud under den förbjudna avbildningen?

Svar: Bröder! Hadîtherna som förbjuder avbildning är allmänna utan hänsyn till om det handlar om videofilmer, tavlor, teckningar… Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) specificerade inte. Han förbannade avbildarna över lag och sade att de får det strängaste straffet på Domedagen. Han specificerade inte videofilmer till barn eller någon annan.

Till följd därav är muslimerna skyldiga att undvika bilder och hålla sig borta från dem så att de inte drabbas av det här hotet. Det finns ingen nöd och inget behov av bilder.