Alla avbildare är förbannade

Fråga: Stämmer det att bara skulpturer är förbjudna till skillnad från teckningar och fotografier?

Svar: Nej. Det är fel och inkorrekt. Alla bilder är förbjudna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade avbildarna och undantog ingen. Han generaliserade och förbannade avbildarna, utan hänsyn till om bilderna framställs via gravering, teckning eller fotografering. Hadîthen är allmän och förbannelsen är allmän. Vem kan specificera det sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har generaliserat och säga att det ena är lovligt och det andra olovligt?