Alla autentiska hadîther skall accepteras och praktiseras

Fråga: Vissa säger att trosrelaterade hadîther måste rapporteras av många återberättare i varje kull, Mutawâtir, för att de skall accepteras.

Svar: Trosläran tas från allt som är autentiskt från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) av hadîther som rapporteras av många återberättare i varje kull och hadîther som inte gör det, Âhâd. Om en hadîth som är Âhâd är autentisk accepteras den. Den medför kunskap inom trosläran och annat. Det hör till betydelsen att Muhammad är Allâhs sändebud, nämligen att du bekräftar hans ord. Detta hör till hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. De är autentiska från honom. Hur kan du säga att de inte är som Mutawâtir? Det är Mu´tazilah och de vilsna som säger så. Om hadîthen är autentisk accepteras och praktiseras den även om det finns tre, två eller en återberättare i någon kull. Det spelar ingen roll om den berör trosläran eller något annat. Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik.