Alla är vilsna och bara du har rätt?

595 rådde en prövning i Damaskus på grund av ´Abdul-Ghanî al-Maqdisî. Han brukade tala på Hanâbilahs plats i Banû Umayyah-moskén. En dag talade han om dogmatiska frågor som resningen över tronen, nedstigningen till den nedersta himlen, bokstäverna och rösten och dylikt. Då ordnade guvernören Husâm-ud-Dîn Burghush en sittning och samlade andra lärda för att debattera med honom. De satte fula ord i hans mun, men han vidhöll och tog inte tillbaka något. Då sade Burghush till honom: ”Alla dessa är vilsna och bara du har rätt?” Han sade: ”Ja.” Följaktligen blev guvernören arg och utvisade honom ur staden. Därefter befallde han fångarna i fängelset att slå sönder Hanâbilahs predikstol. Sedan den dagen upphörde Dhuhr hållas på Hanâbilahs böneplats.