Alla är underkastade Allâh

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/745)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

أَوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى مَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلاَلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِلّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ

HAR ALDRIG dessa betraktat något av alla de ting som Allâh har skapat, och sett hur dess skuggor flyttar sig åt höger och åt vänster och faller ned inför Allâh i ödmjuk underkastelse?”1

Han (ta´âlâ) underrättar om Sin väldighet, majestät och storhet som alla är underkastade. Alla saker och skapelser underkastar sig Honom; livlösa ting och livfulla ting, myndiga skapelser som djinner, människor och änglar. Allâh säger att allt som har skugga flyttar sig åt höger och åt vänster, det vill säga morgon och eftermiddag. Med sina skuggor faller de ned inför Allâh (ta´âlâ). Mudjâhid sade:

När solen lämnar zenit faller allting ned inför Allâh (´azza wa djall).”

Qatâdah, adh-Dhahhâk och andra sade liknande.

هِ وَهُمْ دَاخِرُونَ

… i ödmjuk underkastelse…”

Det vill säga kuvade. Mudjâhid sade också:

Varje saks Sudjûd ligger i dess skugga.”

Därefter nämnde han bergen och sade:

Deras Sudjûd ligger i deras skugga.”

Abû Ghâlib ash-Shaybânî sade:

Havets vågor är dess bön.”

116:48