Alla är inte likadana

Kommunisterna har offentliggjort sin ideologi: islam är olämplig. Varenda en som offentliggör det är en otrogen avfälling. Det är klart och tydligt eftersom det är en dogmatisk otro.

Om dessa avvikande makthavare – oavsett hur mycket eller hur lite de har avvikit – uttalar sig på ett sätt som får oss att uppfatta att något i islam är olämpligt idag, gör de sig skyldiga till ett uttryckligt avfall. Den som anser så – oavsett mängd – har lämnat sin religion.

Men om de bara styr med lagar som inte är islamiska i grund och botten – eller inte alls – så betraktas deras handling som praktisk otro. Det måste finnas bevis för att otron är en dogmatisk otro. Därför ser jag inte likadant på Ba´th-partiet, eller kommunisterna, som säger att islam kom till araberna och att dess datum har gått ut. Men det finns många makthavare som bara visar att de är intresserade av tronen och makten över människorna. Visserligen är det en katastrof, men jag anser det inte vara en dogmatisk otro. Den som anser det får vara snäll och förklara det för oss så att vi kan bygga broar och förstå varandra.