Alla är de Salafiyyûn

Fråga: Jag läste i en liten bok som du har skrivit och som går under namnet ”al-Muntaqâ ar-Rasîn” där du skriver att Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb var Hanbalî i Fiqh och Salafî i trosläran. Vad betyder det?

Svar: Ja, det stämmer. Det är inget med det. Han var Hanbalî i rättsskolan och Salafî i trosläran. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah var Hanbalî och Salafî i trosläran. Alla verifierande lärda följer de fyra rättsskolorna i Fiqh samtidigt som de är Salafiyyûn i trosläran.

Att säga att den lärde inte kan vara en kallare så länge han följer en av rättsskolorna är fel. Det finns inget som hindrar en person följa en rättsskola i Fiqh och ha Salafs troslära.