Alla andra förklaringar och tolkningar är fel

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

at-Tâ’ifah an-Nâdjiyah al-Mansûrah, sid. 55-56

Den Stödda gruppen erkänner de tre första generationernas förträfflighet framför resten av samfundet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

De bästa människorna är min generation. Därefter de som kommer efter dem. Därefter de som kommer efter dem.”1

Varje muslim är skyldig att referera till följeslagarnas förståelse när det kommer till att förstå Qur’ânen och Sunnah. Därefter ska det refereras till efterföljarnas lärde som studerade under följeslagarna, därefter till efterföljarnas efterföljares lärde, därefter till Ahl-ul-Hadîth i alla tider. Det är dem Allâh åsyftar när Han säger:

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا

”Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot sändebudet och vill gå en annan väg än de troende, honom låter Vi gå dit han vill gå och brinna i helvetet – vilket jämmerligt mål!”2

Alla tolkningar till Qur’ânen och alla förklaringar till Sunnah som avviker från följeslagarnas och Ahl-ul-Hadîths tolkningar och förklaringar är falska och får varken anammas eller accepteras. När Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) blev frågad om den Stödda gruppen sade han:

”Om den inte är Ahl-ul-Hadîth vet jag inte vem den är.”3

1al-Bukhârî (2652) och Muslim (2533).

24:115

3Ma´rifatu ´Ulûm-il-Hadîth, sid. 35, av al-Hâkim.