Alla Anâshîd är en villfarelse och all villfarelse är i Elden

Fråga: Om dessa Anâshîd är fria från avguderi och dylikt, betyder då dina ord att de inte är tillåtna att de är förbjudna eller föraktfulla?

Svar: Hos mig existerar ingen föraktfull innovation och förbjuden innovation. All innovation är en villfarelse och all villfarelse är i Elden. Poängen ligger i att människan först och främst tror på denna grund som stöds av flera hadîther från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), nämligen att all innovation är en villfarelse och att all villfarelse är i Elden. Plus att om Salaf inte gjorde en viss handling så är det irrelevant att fråga om handlingen är förbjuden eller föraktfull; all innovation är en villfarelse och all villfarelse är i Elden.