Alla Ahl-us-Sunnah tiger inte

Fråga: Många människor, och i synnerhet idag, argumenterar med Ahl-us-Sunnahs flesta lärdas tystnad i samband med att innovationer och lustar råder och att ett fördömande fordrar att de lärda högt och öppet uttalar sig om det. Vad säger ni om det?

Svar: Det stämmer inte. Alla Ahl-us-Sunnah tiger inte. Det måste alltid finnas någon från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah som Allâh låter fördöma. Måhända de inte är många. Måhända endast en person gör det; Allâh låter honom visa sanningen för Hans slavar. Det stämmer inte alls att de tiger. Alla tiger inte.