Alla Ahl-ul-Bid´as gemensamma nämnare

al-Awzâ´î sade:

”Det enda en person kan tycka inom en fråga som han vet vad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt om är att följa det. Och om det inte finns något uttalat från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till skillnad ifrån hans följeslagare, så är det mer sannolikt att de har rätt i frågan än vad vi har. Ty Allâh har berömt deras efterträdare som följer dem och sagt:

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ

”… och de rättsinniga som följde i deras spår…”1

Ni säger däremot att man skall konfrontera det med er egen ideologi; det som stämmer överens med den accepterar ni och det som inte stämmer överens med den lämnar ni. Det är just det varje innovatör gör i islam: den Sunnah som inte stämmer överens med hans åsikt avslås!

19:100