Alla Ahl-ul-Bid´a ignorerar Sunnah

Kuriosa:

Ibn ´Abdil-Barr skrev följande rubrik till den här hadîthen:

”Kapitel om den som förklarar Qur’ânen och är okunnig om Sunnah.”

Därefter sade han:

”Alla Ahl-ul-Bid´a är enade om att ignorera Sunnah och förklara Qur’ânen på ett sätt som skiljer sig från Sunnahs förklaring. Till följd därav gick de vilse och ledde andra vilse.”

Till deras villfarelse hör att de försummar Hans (ta´âlâ) ord till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

”Och för dig har Vi uppenbarat Påminnelsen för att du skall klargöra för människorna allt som sänts till dem.”1

116:44