Alla 3 är Khawâridj

Fråga: Är man en Khâridjî om man anser det vara obligatoriskt att göra uppror mot makthavaren eller oinskränkt tillåter uppror mot makthavaren?

Svar: Båda hör till Khawâridjs lära. Han som tror på det är Khâridjî. Han som tror på det och manar till det är ännu värre. Han som tror på det och manar till det och tar till sig vapen är ännu värre. Khawâridj består av flera nivåer. Vissa är sittande Khawâridj som har denna troslära utan att befalla den eller ta till sig vapen. De anser dock att den är korrekt. Dessa är sittande Khawâridj. Vad gäller dem som tar till sig vapen eller kallar människorna till detta, så är de värre än de sittande Khawâridj.