All Tasawwuf är innovation

Fråga: Är Sûfiyyah uppdelade i extrema och måttliga?

Svar: All Tasawwuf är villfarelse. Vissa former är dock värre än andra. Annars är allt det villfarelse. Ty det är innoverat.