All lag utöver Allâhs lag är otro

Den som lyder de lärda, ledarna och till och med klanledarnas forna beduinlagar inom det lovliga och olovliga har tagit dem till herrar vid Allâhs sida.

Tro inte att när vi säger att det är otro att styra med något annan än Allâhs lag att det endast handlar om införda utländska lagar i ett land. Det stämmer inte. Det gäller även om en människa dömer med lokala seder, vanor och traditioner inom det lovliga och olovliga. Det finns ingen skillnad mellan det och införda utländska lagar från öst och väst. Så länge domen inte är Allâhs är den hednisk och otro.

Många beduiner kan tillåta och förbjuda utmed sina forna lagar utan att de lägger märke till det. De dömer med annat än det som Allâh har uppenbarat i flera delar av världen och bland olika folkslag. Exempelvis låter de endast männen ärva. Vissa låter endast den förstfödde ärva. Det är han som ärver fadern. Han får all egendom. I vissa delar av världen förbjuder de äktenskap med kusiner. Det är tillåtet att gifta sig med kusiner. På detta vis finner du seder och traditioner förbjuda och tillåta. Klanledare som dömer på det viset utmed okunnighet och vänder sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap ryggen. Allt det hör till styre med något annat än det som Allâh har uppenbarat och Tâghût!