All innovation är en villfarelse

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade säga under sina predikningar:

”Det bästa talet, är Allâhs tal, och den bästa vägledningen, är Muhammads vägledning. De värsta frågorna är de nyinförda och varje nyinförd fråga är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”1

Detta avvisar dem som delar upp innovationer i två typer, god och ond. Det finns inget gott i religiösa innovationer. De är alla onda. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje innovation är en villfarelse.”

Samtidigt säger denne innovatör:

”Alla innovationer är inte alls onda. Det finns faktiskt de som är bra.”

Detta avvisar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Poeten sade:

De bästa frågorna är de tidiga utmed vägledningen

och de värsta frågorna är de nyinförda innovationerna

Den som säger att det finns goda innovationer, avvisar vi genom att säga att dessa innovationer är villfarelse och ondska. Det finns inga goda innovationer i religionen. Vi håller oss borta från innovationer och nöjer oss med det som är Sunnah. I Sunnah finns det goda och fullkomliga.

1 Muslim (867).