All dyrkan är förbjuden tills att motsatsen bevisas

Publicerad: 2011-04-02
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (1/211-212)

 

Dyrkan är byggd på beordring. Den dyrkan som saknar en beordring från Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är en innovation. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som utför en handling som inte stämmer överens med våra angelägenheter är avvisad.”1

Han sade också:

”Håll er borta från de nyinförda frågorna. Varje nyinförd fråga är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”2

Den som dyrkar med en viss dyrkan krävs på bevis. Ty i grund och botten är dyrkan förbjuden tills att motsatsen och dess föreskrift bevisas.

Angående föda, relationsfrågor, etiketter, klädsel och annat, så är de tillåtna i grund och botten bortsett från det som har bevisats vara förbjudet.

1 al-Bukhârî (2697) och Muslim (3/1343).

2 Abû Dâwûd (5/13), at-Tirmidhî (2678) och Ibn Mâdjah (42).