All allmosa till släktingar

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 119

577 – Jag hörde Ahmad bli frågad om mannen som betalar all sin allmosa till sina släktingar. Han svarade:

”Om andra människor är i större behov och han bara vill berika sina släktingar och utelämna alla andra, ska han inte göra det.”

Han blev frågad om släktingarna är lika fattiga som alla andra. Han svarade:

”I så fall har de mer rätt till allmosa.”