Alkoholisten som inte blir berusad av sprit

Fråga: Det finns alkoholister som dricker sprit utan att bli berusade. Omfattas de av hadîthen:

”All dryck som berusar är förbjuden.”?

Svar: Poängen ligger i drycken, inte i den som dricker. Om han dricker något berusande, så är det förbjudet ehuru han själv inte blir berusad.