Alkoholisten är som en idoldyrkare

Fråga: Hur skall vi kombinera sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Alkoholisten är som en idoldyrkare.”1

med det faktum att alkoholmissbruk inte utesluter personen ur religionen?

Svar: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade inte att det utesluter ur religionen. Han sade:

”… som en idoldyrkare.”

Det vill säga att han är fäst vid det liksom idoldyrkaren är fäst vid idolen.

1Minst sagt god enligt al-Albânî i ”an-Nasîhah”, sid. 257