Alkoholist lik idoldyrkare

Publicerad: 19.09.27

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (2/287)

677 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Alkoholisten som dör träffar Allâh som en idoldyrkare.”

Rapporterad av Ahmad (1/272): Aswad bin ´Âmir berättade för oss: al-Hasan (bin Sâlih) berättade för oss, från Muhammad bin al-Munkadir: Det har berättats för mig att Ibn ´Abbâs sade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade.

Med hadîthens alla hopsamlade vägar är den antingen god eller också autentisk. Som kuriosa berättade adh-Dhiyâ’ att Ibn Hibbân sade:

”Hadîthens betydelse kan liknas vid att alkoholisten som anser alkoholmissbruk vara lovlig träffar Allâh som en idoldyrkare, ty båda är lika otrogna.”1

1Sahîh Ibn Hibbân (7/367).