Alkoholhaltig parfym på kläder

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/370)

Fråga: Vad är domen för parfymering med rakvatten? Är det tillåtet att be i kläder som har parfymerats med sådant?

Svar: Om det innehåller en stor mängd alkohol, är det bättre att undvika det. Annars är det harmlöst.

Vad bönen i sådana kläder beträffar, är den giltig i alla fall.