Alkoholhaltig parfym är alkoholistens nödlösning

Fråga: Vad är domen för parfymer som med stor sannolikhet består av alkohol?

Svar: Om parfymen innehåller en hög alkoholhalt1 i den bemärkelsen att alkoholister med stor sannolikhet dricker sig berusade på den2, så är den sprit. I så fall är det inte tillåtet att sälja, köpa eller bruka den på något som helst sätt.

Om alkoholhalten är låg, får den brukas till skillnad från framställas. Den får köpas färdigframställd i det otrogna och vilsna landet.

Jag har fått reda på att många rakvatten innehåller mycket höga alkoholhalter, 70-80%3. Vissa alkoholister i islamiska länder, vari det är svårt att få tag på sprit, dricker istället dessa rakvatten.

2”De gånger han lämnade Dollarton, vilket skedde vid resor till Haiti, Europa, östra Kanada och USA, återföll han genomgående i ohämmat alkoholmissbruk. Han kunde till och med dricka rakvatten. Efter att han och Margerie lämnat Dollarton för gott 1954 gick det utför. Lowrys alkoholmissbruk blandades med missbruk av barbiturater.” Se http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/Kultur/2016/03/Alkoholism–Malcolm-Lowrys-dodliga-sjukdom-och-litterara-tema/