Alkoholhaltig dryck mot ögonsjukdom

Fråga: Min moder har ont i ögat. En läkare rådde henne att dricka örter blandade med alkohol. Gör hon inte det blir hon tvungen att opereras. Får hon dricka det?

Svar: Alkohol är magi. Det är inte tillåtet att botas med magi. Det finns andra botemedel:

”Allâh har inte sänt ned en sjukdom utan att Han också har sänt ned ett botemedel mot den; den som känner den, känner den, och den som inte känner den, känner den inte.”1

Hon får fråga erfarna och kunniga människor och be Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) om bot.

1at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Awsat” (3/75). Autentisk enligt Ibn ´Abdil-Barr i ”at-Tamhîd” (5/283).