Ibn ´Uthaymîn om alkoholfri öl

Fråga: På ölflaskorna står det att ölen är alkoholfri. Vad är domen för att dricka den?

Svar: Först och främst måste både frågeställaren och åhöraren veta att allting är tillåtet i grund och botten. Allâh (´azza wa djall) säger:

”Det är Han som för er har skapat allt vad jorden bär.”1

Varenda en som säger att den här maten eller drycken är förbjuden är ålagd att komma med bevis för det. Om han då bevisar sin åsikt med Allâhs bok, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, samstämmigheten eller korrekt analogi (Qiyâs), tas hans ord emot och inte annars. Allâh (ta´âlâ) säger:

”Låt därför ingen osanning komma över era läppar då ni talar om [dessa ting och kallar] det ena lovligt och det andra förbjudet, så att ni lögnaktigt påbördar Allâh era egna idéer. Det kommer inte att gå dem väl i händer som lögnaktigt påbördar Allâh vad de själva finner på.”2

Efter att ha fastställt denna väldiga princip, säger vi att ölen hamnar under den. Den är tillåten att dricka så länge man inte är övertygad om att den berusar. Om man är övertygad om att den berusar, blir den förbjuden.

Dessutom skall frågeställaren och åhöraren veta en annan sak. Om sprit blandas med mat eller dryck och den varken påverkar smaken, färgen, konsekvensen eller lukten, skall man veta att det inte påverkar och att maten och drycken anses vara tillåtna.

1 2:29

2 16:116