Alkohol- och haschmissbrukarens bön

Om den på sprit eller hasch berusade personen vet vad han säger är han ålagd att be efter att ha sköljt munnen och tvättat bort allt som de har rört vid av hans kropp. Är han också ålagd att kräkas det han har i magen? De lärda har två åsikter om det. Den korrekta åsikten är att det inte är obligatoriskt. Om personen inte ångrar sig sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Den som dricker sprit får inte sin bön accepterad i fyrtio dagar. Om han ångrar sig förlåter Allâh honom. Skulle han dricka en tredje eller en fjärde gång tar Allâh på Sig att låta honom dricka av dödens lera, nämligen Eldens folks var.”1

De måste alltså be ehuru det har sagts att deras bön inte accepteras. Dock accepterar Allâh den om de ångrar sig. Enligt dem som säger att bönen inte accepteras kan det betyda att den inte belönas. Däremot undkommer man straffet i detta liv för den uteblivna bönen.

1Ahmad (2/35). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (6313).