Alkohol i läskedrycker

Fråga: Är det fromt att avstå från läskedrycker som Pepsi för att de består av en liten mängd alkohol som upplöses under processen och sedan hälls i drycken?

Svar: Om det verkligen är sant, och jag är ju naturligtvis ingen kemist, finns det två saker som skall behandlas.

1 – Tillverkningen av dessa läskedrycker baserat på teorin att de består av alkohol. Alkohol är ju tvivelsutan sprit. Den är rentav grunden till spriten. I princip består spriten av berusningsmedel, vatten och sötningsmedel. Om alkoholen är berusningsmedlet i alla spritdrycker och spriten är grunden till alla vidrigheter så är alkoholen grunden till vidrigheternas grund. Alkoholen är grunden till spriten på så sätt att om berusningsmedlet försvinner från spriten blir spriten till en lovlig dryck. Baserat på det vet vi att om spriten upplöses blir den också lovlig och den blir endast lovlig för att spriten har försvunnit från vätskan. Den som tillverkar dessa drycker och häller i dem alkohol motstrider religionen klart och tydligt då han innehar alkohol som är grunden till spriten. Utmed det, om det ni har hört verkligen stämmer, är det inte tillåtet att tillverka dessa drycker som innehåller alkohol.

2 – Får man dricka dem? Bara för att det finns en förbjuden massa i en lovlig massa betyder det inte att denna lovliga massa blir förbjuden. Det man skall ta hänsyn till är i fall det förbjudna överväger eller om det lovliga överväger. Den här frågan är klar och har granskats i Fiqh- och Hadîth-böckerna. Det finns en känd oenighet bland de lärda om vattnet som orenhet faller i. Blir vattnet orent? Är det tillåtet att dricka det och två sig med det? Oenigheten i frågan är djup. Den korrekta åsikten är dock den som fordras av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Vattnet är renande och inget kan smutsa ned det.”

Det vill säga så länge inte dess smak, färg eller lukt ändras, vilket de lärda är enade om. Om en orenhet i form av urin, avföring, forsande blod och så vidare faller i ett vatten varefter någon av dess egenskaper ändras på grund av orenheten, upphör vattnet vara renande. Härmed är det inte tillåtet att dricka det frånsett om det har gått från renande till rent, vilket är en annan ingående fråga. Bara för att en orenhet hamnar i en flytande vätska betyder det inte att vätskan blir oren och förbjuden. Om det finns ett rent och renande vatten och lite eller mycket sprit faller i det – och sprit är förbjuden enligt Qur’ânen, Sunnah och samstämmigheten – blir då det vattnet förbjudet att dricka? Jag frågar inte om det blir orent då den korrekta åsikten är att bara för att något är förbjudet betyder det inte att det också är orent. Allt orent är förbjudet men allt förbjudet är inte orent. Spriten är tvivelsutan förbjuden. Det är som personen som ber med guld och silver i fickan. Bara för att han ber i det tillståndet betyder det inte att bönen är ogiltig eftersom han inte bär på något orent. Det förbjudna fordrar alltså inte orenhet. Spriten är alltså förbjuden, men den är inte oren. Bara för att alkohol finns i något betyder det inte att det har blivit orent. Det kan dock bli förbjudet om det har blivit till alkohol. Om alkoholen, eller spriten, överväldigar vätskan så att den blir till sprit, är det inte tillåtet att dricka den.

Om dessa drycker som Pepsi består av alkohol betyder det inte att de är berusande. Utmed det är de inte heller orena. På så sätt är de tillåtna att dricka men inte att framställa.