´Alîs välgörenhet i Rukû´

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (10/584-585)

Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

Era beskyddare är inga andra än Allâh och Hans sändebud och de troende – de som förrättar bönen och betalar allmoseskatten och som böjer rygg och knän.”1

ash-Shî´î sade i sin bok ”al-Murâdja´ât”:

Enligt al-Qawshadjî, som var en av Ashâ´irahs imamer, är Qur’ân-uttolkarna enade om att denna vers uppenbarades om ´Alî som skänkte välgörenhet medan han befann sig i Rukû´. an-Nasâ’î rapporterade det i sin ”as-Sahîh” via ´Abdullâh bin Sallâm.”2

Trots att meningen är så kort består den av flera lögner:

1 – Att Qur’ân-uttolkarna är enade om saken är osanning, oavsett om enigheten har utropats av den angivne personen eller någon annan. Hur ska det finnas enighet i saken när den mest övervägande åsikten är att versen uppenbarades om ´Ubâdah bin as-Sâmit! Det finns även andra åsikter som al-Âlûsî har nämnt som avvisar den påstådda enigheten. Hur ska det finnas enighet i saken när Qur’ân-tolkarnas imam Ibn Djarîr at-Tabarî nämnde rena motsatsen, vilket även har gjorts av Ibn Hayyân och Ibn Kathîr!

2 – Påståendet om an-Nasâ’î är en annan lögn. an-Nasâ’î har inte rapporterat den i någon av sina kända böcker, varken i ”as-Sunan as-Sughrâ”, ”as-Sunan al-Kubrâ” eller ”Khasâ’is-us-Sahâbah”. Hur är det korrekt att tillskriva an-Nasâ’î hadîthen när ingen av imamerna, däribland Hâfidh Ibn Kathîr och Hâfidh as-Suyûtî, som har rapporterat dess vägar och citerat dess källor har gjort det? Lägg till det att Hâfidh al-Mizzî inte nämnde hadîthen bland ´Abdullâh bin Sallâms hadîther, och han utgick bland annat från ”as-Sunan as-Sughrâ” och ”as-Sunan al-Kubrâ”. Inte heller nämnde an-Nâbulsî den i sin ”adh-Dhakhâ’ir” vari han utgick från ”as-Sunan as-Sughrâ”. Därtill har jag själv inte hittat hadîthen i ”Khasâ’is-us-Sahâbah”.

3 – Påståendet att an-Nasâ’î rapporterar hadîthen i sin ”as-Sahîh” är en tredje uppenbar lögn. Alla nybörjare vet att an-Nasâ’î inte har någon bok vid namn ”as-Sahîh”. Förmodligen tillåter Shî´ah denna typ av lögn i form av dubbelmoral (التقية) eller utifrån principen att medlet främjar målet.

15:55

2al-Murâdja´ât, sid. 36.