´Alîs Takbîrât

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/435-436)

612 – Jag frågade min fader om Tashrîq-dagarna. Han svarade:

Från och med morgonen på ´Arafah-dagen till och med den sista Tashrîq-dagen. Tashrîq-dagarna är de tre dagarna efter Slaktdagen. Takbîrât läses fram till ´Asr, därefter upphör de. Så läste ´Alî bin Abî Tâlib Takbîrât.”

Min fader sade:

Vi följer det.”

613 – Min fader berättade för mig: Husayn bin ´Alî al-Dju´fî berättade för oss: Zâ’idah underrättade oss, från ´Âsim, från Shaqîq som sade:

´Alî läste Takbîrât från och med morgonen på ´Arafah-dagen till och med efter ´Asr den sista Tashrîq-dagen. Därefter slutade han.”