´Alîs krig mot djinner

Fråga: Är ´Alîs brunnar (أبيار علي) uppkallade efter den renlärige kalifen?

Svar: Aldrig. Namnet är grundlöst, sade Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah i sin ”al-Mansik”. Namnet är grundlöst. De påstår att ´Alî krigade mot djinner på den platsen. Krigade ´Alî mot djinner? Det är en grundlös lögn.