´Alîs erkännande

Muhammad bin al-Hanafiyyah heter egentligen Muhammad bin ´Alî bin Abî Talib. Han tillskrivs sin moder för att hon tillhörde Banû Hanîfahs slavinnor. Han (radhiya Allâhu ´anh) var en av de bästa människorna. Han frågade sin fader ´Alî (radhiya Allâhu ´anh):

”Vilka människor är bäst?” Han svarade: ”Abû Bakr.” Då frågade han: ”Vem kommer sen?” Han svarade: ”´Umar bin al-Khattâb.” Då frågade han: ”Sen är det du, va?” Han svarade: ”Jag är endast en muslim i mängden.”

I denna autentiska rapportering från ´Alî bin Abî Tâlib medger och erkänner han att Abû Bakr och ´Umar är bättre än vad han är. Därefter kom de som påstår att de är på ´Alîs sida och sade att ´Alî är bättre än dem. Det är ett beljugande av ´Alî och en anklagelse för lögn. Likaså är deras påstående att han fruktade för sitt liv omöjligt, ty han var kalif när han sade så. Vem skulle han frukta så att han var tvungen att säga att Abû Bakr och ´Umar var bättre?