Åligger det personen som tvättar ett lik att bada eller två sig?

Fråga: Åligger det personen som tvättar ett lik att bada eller två sig?

Svar: Det är rekommenderat att han tvår sig. Hanâbilah anser dock att liktvättning bryter tvagningen och Allâh vet bättre.