´Alî bin Abî Tâlib – älskad av Allâh och Hans sändebud

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 239

Till ´Alîs (radhiya Allâhu ´anh) dygder hör att al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Alî:

Du är från mig och jag är från dig.”

´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var nöjd med honom när han dog.”1

Sahl bin Sa´d (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

I morgon kommer jag att ge en fana till en man som älskar Allâh och Hans sändebud och som älskas av Allâh och Hans sändebud. Allâh kommer att låta honom erövra.” Människorna var uppe den natten och spekulerade om vem som skulle få den. På morgonen begav sig alla till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i hopp om att få fanan. Då sade han: ”Var är ´Alî bin Abî Tâlib.” Det sades att han hade ont i ögonen. Han skickade ett bud efter honom. Han fördes fram. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) spottade i hans ögon och bad för honom. Han blev frisk som om inget hade hänt. Då gav han honom fanan och sade: ”Bege dig och ta det lugnt till dess att du kommer till deras territorium. Mana dem därefter till islam och underrätta dem om de av Allâhs (ta´âlâ) rättigheter som de är ålagda däri. Vid Allâh! Att Allâh vägleder en enda person genom dig är bättre för dig än röda kameler.”2

1Kitâb-ul-Manâqib, Manâqib Amîr-il-Mu’minîn ´Alî bin Abî Tâlib.

2al-Bukhârî (309) och Muslim (405).