Aldrig tillåtet att revoltera mot muslimsk ledare

Fråga: Om ledaren är orättvis och syndig, skall man då härda med hans orättvisa eller göra uppror mot honom och ersätta honom med någon som är bättre?

Svar: Om ledaren fortfarande är muslim, är det inte tillåtet under några som helst omständigheter  att göra uppror mot honom. Det skall härdas med honom. Uppror mot honom medför större nackdelar än tålamod med honom och hans brister.

Om ledaren inte är muslim samtidigt som muslimerna har förmågan att ta bort honom och ersätta honom med någon som är bättre än honom, gör de det. Skulle de däremot inte klara av det utan ondska, prövningar, död och ett förlorat land, är det inte tillåtet. Det är inte tillåtet att avvärja en ondska med en ännu större ondska.