Aldrig tillåtet att lämna Salafiyyah

Fråga: Vad säger du om ungdomarna från de östra delarna av landet som ville kalla Râfidhah till sanningen men blev omvända till deras lära. Tycker du att de skall bojkottas eller rådas?

Svar: Ville de kalla Râfidhah till Sunnah?

Frågeställare: Ja.

Ibn ´Uthaymîn: Hur vill de kalla dem till Sunnah när de har deras lära?

Frågeställare: Det var inget de ville från början. Men efter att ha varit med dem ett tag, bytte de till Râfidhahs religion.

Ibn ´Uthaymîn: De blev alltså Râfidhah?

Frågeställare: Ja. Vissa av dem säger till och med att de tror på att al-Husayn är välsignad medan andra går med på att gifta bort sina döttrar till Râfidhah.

Ibn ´Uthaymîn: Det råder inga tvivel om att dessa har tagit ett baksteg när de har lämnat bättre för det sämre. De är ålagda att ångra sig inför Allâh och återvända till sitt sunda förnuft.

Vi bekräftar att al-Husayn bin ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anhumâ) och hans bror al-Hasan är paradisets ynglingars mästare. Vi erkänner hans förträfflighet och anser att det som han råkade ut för var en prövning från Allâh (´azza wa djall). Han härdade och räknade med belöning så att han nådde de tålmodigas nivå.

Trots det är det inte tillåtet under några som helst omständigheter att lämna Salafiyyahs och Sunnahs lära för en innovativ lära som skiljer sig från Ahl-us-Sunnahs lära.

Om dessa människor fortsätter med sitt efter att ha råtts, är det obligatoriskt att bojkotta dem.