Aldrig mer dyrkad igen

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/249)

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى

Har ni ägnat en tanke åt al-Lât och al-´Uzzâ och Manât, den tredje?”1

Tre namn på statyer som de dyrkade som gudar. De tog roten ur Allâhs (ta´âlâ) namn och namngav gudarna med dem. De sade:

al-Lât kommer från namnet ”Allâh” och al-´Uzzâ kommer från namnet ”al-´Azîz”.”

En annan teori är att al-´Uzzâ är en feminin form av namnet ”al-A´azz”.

Vad al-Lât beträffar, sade Qatâdah:

Den låg i Tâ’if.”

Ibn Zayd sade:

Det var en palmhelgedom som dyrkades av Quraysh.”

Ibn ´Abbâs, Mudjâhid och Abû Sâlih läste ordet som (اللاتّ) med betoning på (ت) och sade:

Han brukade laga gröt till dem. När han dog började de samlas hängivet kring hans grav och dyrka den.”

Mudjâhid sade:

Han hade får upp i bergen. Av deras mjölk tillverkade han smör och grynost. Av återstoden lagade han dadelmassa som han matade vallfärdare med. Han levde i en palmdal. Efter hans död började de dyrka honom. Det var al-Lât.”

Vad al-´Uzzâ beträffar, sade Mudjâhid:

Den var ett träd som de dyrkade i Ghatafân. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade dit Khâlid bin al-Walîd (radhiya Allâhu ´anh) för att denne skulle hugga ned det. Khâlid högg ned det med en yxa medan han sade:

Må du hädas, ´Uzzâ, och inte lovas

jag ser att Allâh har förnedrat dig

Då kom en djävulinna med ruffsigt hår ut. Med handen på sitt huvud bad hon om sin egen undergång.”

Det sägs också att Khâlid återvände till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade:

Jag har dragit upp det?” Han sade: ”Vad såg du?” Han svarade: ”Ingenting.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Du har inte alls dragit upp det.” De återvände till det med en hacka och drog upp dess rötter. Då kom en naken kvinna ut. Khâlid dödade henne varefter han återvände till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och underrättade honom om händelsen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det där var al-´Uzzâ. Hon kommer aldrig att dyrkas igen.”

1 53:19-20