Ålder för medtagna barn till moskén

Fråga: Hur gammalt skall ett barn vara för att det skall tagas med till moskén?

Svar: Det handlar om urskillningsförmåga. Om det äger urskillningsförmåga och är minst sju år gammalt:

Befall era barn att förrätta bönen när de är sju år och slå dem för den när de är tio år och skilj deras madrasser åt.”

Om barnet är yngre än så och föräldern tar med för att se efter det, så är det harmlöst förutsatt att barnet inte stör någon.