al-Wasâbîs Tabdî´ på Yahyâ al-Hadjûrî

Fråga: Det går ett rykte om att du har gjort Takfîr på Yahyâ al-Hadjûrî. Stämmer det och vad säger du om honom?

Svar: Det är falskt och inte sant. Ahl-us-Sunnah gör inte Takfîr på muslimerna. Det är Rawâfidh som gör Takfîr på muslimerna. Det hör även till Khawâridjs troslära då de gör Takfîr för stora synder. Ahl-us-Sunnah gör inte Takfîr för stora synder.

Jag har aldrig sagt att al-Hadjûrî är otrogen. Jag söker skydd hos Allâh från det. Jag har bara sagt att han är en innovatör. Han har innoverat obehöriga saker och ting i Allâhs religion. Han har föreskrivit föreskrifter som Allâh inte har sänt ned något bevis för.