al-Wasâbî om Shu´ayb al-Arnâ’ûts troslära och Hadîth-verifieringar

Fråga: Hur är Shu´ayb al-Arnâ’ût och kan man ta hans domar på hadîther när han förklarar dem vara autentiska eller svaga?

Svar: Över lag är hans verifieringar bra. När han förklarar en hadîth vara autentisk eller svag, tar man till sig hans åsikt om du inte är övertygad om att han har fel. I detta fall följer du den korrekta åsikten. Om du bara känner till hans åsikt, är det helt okej att följa den. Vår Shaykh Muqbil (rahimahullâh) blev frågad om honom och han svarade det jag sade, nämligen att man drar nytta av hans verifieringar och att de generellt sett är bra. Det enda undantaget är trosrelaterade frågor. Han är kritiserad inom trosrelaterade frågor. Vad gäller hans verifieringar, Takhrîdj och domar på hadîther, så skall han ha en eloge för det. Vi ber Allâh att han vägleder oss, honom och resten av muslimerna.