al-Wasâbî om Muhammad Hassân

Fråga: Vad anser ni om Muhammad Hâssans uttalanden i vilka han tillåter demonstrationer och uppror? Råder ni att man lyssnar på hans kassettband och läser hans böcker?

Svar: Nej. Jag råder er inte att lyssna på hans kassettband eller läsa hans böcker. Den som kallar till demonstrationer och uppror mot den muslimske makthavaren, om han så skulle vara orättvis, anses tillhöra Khawâridj. Den som kallar till det, ger utslag om det eller tillåter det, visar att han tillhör Khawâridj. Ty detta är Khawâridjs metodik och personen tillhör Ahl-ul-Bid´ah wal-Ahwâ’.

Angående Ahl-us-Sunnah, råder de människorna att härda. Orättvisan varar inte för alltid. Allâh kommer att sätta stopp för den. Ahl-us-Sunnah rättar till sig själva och manar människorna till samma sak och att de återvänder till Allâh till dess att Allâh ger dem en lösning.

Dessa demonstrationer tillhör inte vår religion. De är judiska och kristna.