al-Wansharîsî om den muslimske talesmannen i det kristna och medeltida Andalusien

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ al-Wansharîsî (d. 914)

Asnâl-Matâdjir, sid. 57-59

Fråga: En dygdig och religiös man från Marbella har låtit bli att utvandra med sina landsmän på grund av att han förgäves har försökt hitta sin broder som försvann under ett krig mot fienden. Då han tappat hoppet om sin broder, uppstod en annan orsak att stanna kvar. Han fungerar nämligen som talesman och hjälp för arma och skattetyngda muslimer eftersom hans omgivning är lik dem i västra Andalusien. Han för deras talan med kristna makthavare, klargör för dem deras svårigheter, försvarar dem och räddar många från väldiga komplikationer på ett sätt som ingen annan kan om han skulle utvandra. Försvinner han kommer deras lidande att bli stort. Får han leva vidare med dem och under en otrogen myndighet sett till hans residens där är till stor hjälp för de skattetyngda stackarna?

Svar: Vår Gud, den Ende och Härskaren, har fjättrat de vantrognas halsar med förnedringens och förödmjukelsens kedjor och bojor som de släpar på var de än befinner sig för att ära islam och hedra Sin utvalde profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den muslim som försöker lossa de kedjorna och bojorna, reser sig mot Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och utsätter sig själv för den Allsmäktiges vrede. Med all rätt förtjänar han att kastas med dem i Elden:

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

”Allâh har slagit fast: ”Helt visst är det Jag, Jag och Mina sändebud, som skall segra!” – Allâh är stark och mäktig.”1

Alla troende som betror Allâh och Sista dagen är ålagda att kämpa för att bevara sin tro genom att undvika och fly från boning bland fiender till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Att ursäkta sig med den dygdige mannens residens där till följd av hans tolkning mellan de överskridiga och hans folk, de syndiga mudéjares2, häver inte utvandringens plikt. Bara en person som låtsas vara ignorant, eller verkligen är ignorant, lider av en uppochnedvänd läggning och saknar begrepp om föreskriften, får för sig att de i frågan omnämnda dragen kolliderar med utvandringens plikt.

158:21