al-Wâdi´îs Takfîr på ´Azzâm?

Fråga: En person sade till mig att du gör Takfîr på ´Abdullâh ´Azzâm. Hur pass stämmer det?

Svar: När det kommer till Takfîr, så är Ahl-us-Sunnah längst bort från det. Däremot har jag sagt att han är en innovatör. När jag fick reda på att han hade sagt ”Be liksom afghanerna ber” sade jag att han inte månar om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Jag har talat om honom i flera kassettband, men Ahl-us-Sunnah gör inte Takfîr på muslimer. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som säger ”O hedning” till sin broder, så är han antingen som han sade eller också återvänder det till honom.”

Det är synd att personen inte ser skillnaden mellan Tabdî´ och Takfîr. Det är synd att han är så okunnig. Därefter säger de att de kallar till Allâhs religion. De för människor bakom ljuset. Härmed säger jag att han är en innovatör. Härmed säger jag att han inte bryr sig om Sunnah. Han är en riktig Hizbî. Men jag gör inte Takfîr. Trots hans innovationer ber jag Allâh benåda honom, ty han har dött.