al-Wâdi´îs Takfîr på al-Qaradhâwî

Fråga: al-Qaradhâwî säger att det är tillåtet för män och kvinnor att spela skådespel. För att bevisa det använder han sig av berättelserna i Qur’ânen och säger att Qur’ânen tillämpar en underhållning. Han nämner andra exempel på det som berättelsen om Sulaymân (´alayhis-salâm) och myran och härfågeln, Âdams son och korpen och Ismâ´îl (´alayhis-salâm). Sedan säger han:

”Det är ologiskt att vi förbjuder avbildning, skådespel eller något annat av dagens nödvändigheter.”

Hur avvisas al-Qaradhâwî för det han har sagt?

Svar: al-Qaradhâwî förtjänar endast piskan som ´Umar piskade Sabîgh med så att alla katastrofer lämnar hans huvud. Att argumentera med berättelserna i Qur’ânen för att tillåta skådespel är ett sätt att tillskriva Allâh och Qur’ânen lögner. Den som beljuger Allâh och Qur’ânen är en ljugare och lögnare. Om jag inte hade trott att han misstolkar saker och ting skulle jag gjort Takfîr på honom.

Beträffande domen för avbildning, har jag – och lov och pris tillkommer Allâh – skrivit en tryckt avhandling benämnd ”Hukm Taswîr Dhât-il-Arwâh”. Den säljs i bokaffärerna.

Beträffande domen för skådespel, skall det refereras till Shaykh Bakr Abû Zayds bok. Den är tillräcklig, tillräcklig!