al-Wâdi´îs råd till ungdomarna i Qatar

Fråga: Vad råder ni ungdomarna i Qatar?

Svar: Jag råder dem att lägga ned all tid på studier, ta emot lärda som inte är Hizbiyyûn och resa till de lärda så gott de kan. Resor är föreskrivna och fordrade. Jag råder dem också att inte sysselsätta sig med meningsskiljaktigheter och partiväsen. Partiväsen förvandlar folk. Jag råder dem att lägga ned all tid på att memorera det de kan av Qur’ânen, Sunnah och böcker om Hadîth-terminologi.

Jag råder dem att ta emot deras bröder från Ahl-us-Sunnah som Shaykh Rabî´ och Shaykh al-Albânî och detsamma med Shaykh Ibn Bâz om de kan. Om det inte går, så reser folk till USA och världens ände för världsliga ändamål – låt dem resa för att söka kunskap och dra nytta av de lärda.