al-Wâdi´îs kännedom om az-Zindânî

Vi spelade in två band vid namnen ”al-Burkân li Nasf Djâmi´at-il-Îmân”. När vi hörde era skrik spelade vi in ett tredje kassettband. Om ni fortsätter, fortsätter vi.

Vi gör inte till oss alls och lov och pris tillkommer Allâh. Jag har studerat ert tillstånd precis och noggrant. Jag känner till ert tillstånd sedan cirka tjugofem år tillbaka. Det började när jag var i al-Madînah och sedan i Sa´dah och sedan blandades jag med er i San´â’. Jag vet vad ni tror på. Jag råder er att ångra er inför Allâh. Om ni ångrar er inför Allâh är ni våra bröder och då är vi enade.

Jag har sagt att om ni ångrar er ärligt inför Allâh är vi tillsammans mot kommunisterna, Ba´th-partiet och Nâsir-partiet. Det är vi däremot inte i detta tillstånd. Vi avsvär oss er inför Allâh. Vi sätter er inte på samma nivå som de otrogna, ni är muslimer. Men den som vet vad al-Ikhwân al-Muslimûn tror på och antar det är vilsen. ´Abdul-Madjîd [az-Zindânî] är vilsen och leder andra vilse.