al-Wâdi´î om strykning på Ghutrah, kalott och turban

Fråga: Vad är domen för att stryka ovanpå Ghutrah och kalott? Är det som strykning på turbanen? Måste turbanen vara knuten runt halsen för att det skall vara tillåtet att stryka på den?

Svar: Det är okej med Ghutrah. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) strök på slöjan.

Vad kalotten beträffar, så vet jag inte att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) strök på mössan.

Det är inget villkor att turbanen är knuten runt halsen eftersom det saknar bevis.