al-Wâdi´î om slakt via elstöt

Fråga: I Amerika ger dem tjuren en elstöt och slaktar den därefter. Är det tillåtet?

Svar: Om den faller så att de kan slakta den, så är det – om Allâh vill – okej.