al-Wâdi´î om Siwâk och tandkräm under fastans gång

Fråga: Vad är domen för att bruka Siwâk och tandkräm under tiden man fastar i Ramadhân?

Svar: Det är okej att bruka Siwâk av Salvadora persica1 om den så är färsk.

Vad beträffar tandkräm, så avråder jag att den används under Ramadhân. Jag har dock inget bevis för att den bryter fastan. Det är obligatoriskt att vara försiktig så att inget hamnar i magen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att man lägger ned stor vikt vid att dra in vatten i näsan om man inte fastar. Ty den fastande löper en risk att få ned vatten i magen.